Vragprojekt 2001
Strandinger og vrag i Skagerrak
Forside
ForlisdatabaseBillederLinksKontakt
Om projektet

Vragprojekt 2001, som nu er gået ind i sit tiende år, blev igangsat af cand.mag. i historie Mads Kinch Clemmensen i foråret 2001. Projektet har i øjeblikket to sidestillede formål, som gerne skulle resultere i udgivelsen af en publikation, indenfor en overskuelig tidshorisont. Disse er :

- at opbygge en database med flest mulige oplysninger om alle de vrag, som befinder sig indenfor den danske del af  Skagerrak, i den udstrækning de er registrerede og nogenlunde tilgængelige. Typiske data vil være navn, forlisårstal, sted, last, størelse og vejrforhold. Hvis strandingen/forliset er særlig interssant, vil der ofte være flere data om selve redningsaktionen fra den pågældende stations logbog, og ofte også uddrag fra søforklaringer. Den forløbige database med ca. 650 strandinger kan ses her på hjemmesiden.

- at indsamle eller registrere billeder, redningsberetninger o.l. med relevans for Redningsvæsenets historie. Der er skrevet en del om Redningsvæsenet, de senere år især ved 150-års jubilæet i 2002. I dag står man imidlertid i en situation, hvor næsten alle de mindre stationer, som tidligere udgjorde rygraden i Redningsvæsenet langs Vestkysten, er nedlagte og mange truet af forfald. Derfor mener jeg, at det er på høje tid at nedskrive den senere historie og dermed få sikret denne kultur for eftertiden, før den forsvinder helt.

Som det ses, er det meget ambitiøst projektoplæg der ligger bag Vragprojekt 2001, som bl.a. derfor opererer med en rimelig lang tidshorisont. Det øjeblikkelige og nødvendige delmål for projektet er derfor at få opbygget en vrag og strandingsdatabase med de nævnte oplysninger, for perioden 1852-2001.

Jeg håber derfor, at projektet kan interessere en række samarbejdspartnere til en udveksling af informationer indenfor projektets område. Jeg forestiller mig udmiddelbart, at dykkerklubber og individuelle dykkere i området, museer og lokalhistorisk interesserede kunne være mulige samarbejdspartnere. Jeg forestiller mig, at især personer fra disse miljøer ville kunne få noget ud af et samarbejde, ligesom jeg vil kunne trække på deres viden. Jeg har allerede en række kontakter, men er selvfølgelig meget interesseret i at høre fra folk, der har lyst til at høre mere om Vragprojekt 2001.  

ForsideForlisdatabaseBillederLinksKontakt