Vragprojekt 2001
Strandinger og vrag i Skagerrak
Forside
ForlisdatabaseBillederLinksKontakt
Forside

Skagerrak, havet ud for Nordjyllands vestkyst, har igennem tre årtusinder været  skueplads for en mængde skibsforlis og strandinger - dramaer - som på en gang virker skræmmende og alligevel sært dragende. Enhver, der har oplevet at gå tur langs den jyske vestkyst, når brændingen buldrer, vinden hyler og skummet dækker stranden flere meter op i klitterne, har forhåbentlig fået en naturlig respekt og forståelse for, hvilke mægtige kræfter havet besidder. På en gang er denne voldsomme udladning af naturens kræfter skræmmende og grusom, men den indeholder samtidig også et element af eventyr og spænding, som appellerer til mange mennesker.    

Ligeledes må man dog holde sig for øje, at havet i oprør også er, og altid har været, arbejdsplads for en mængde mennesker, som må indrette sig efter havets omskiftelige lune derude på søen, og altså også er på arbejde, når det stormer. Så hvad der for nogen romantisk anlagte beskuere blot er et flot iscenesat skuespil fra naturens side, kan blive dødelig alvor for de mennesker, der lever med havet i dagligdagen. Her tænkes ikke mindst også på folkene i land, hvor man gennem Fyr- og Redningsvæsen forsøgte, og heldigvis stadig forsøger, at afværge katastrofale udfald af de strandinger og forlis, som altid har været en del af livet ved Skagerrak. Disse søulykker har ofte efterladt sig fysiske spor, som vi i dag kan genfinde, måske som vraggods på gåturen ved stranden eller som spændende og inspirerende mål for dykkerturen i dybet eller på det lave vand langs revlerne.

Men sporene findes så sandelig også hos de implicerede mennesker, hvorfor man ofte i litteraturen møder havets dramaer, hvad enten det er i form af de ofte følelsesladede historier fra skønlitteraturens verden, eller de akademiske afhandlinger, som anlægger en mere analyserende synsvinkel. Næsten altid har disse dog det til fælles, at de deler den passion for havet og dets mysterier, som forhåbentlig også vil fremgå af disse sider. Jeg håber derfor at denne side kan være med til at give den bacille videre, som jeg og mange lidelsesfæller er inficeret med, nemlig interessen for forholdet menneske/hav, specielt med hensyn til søfart, skibsforlis og redningsvæsen.

ForsideForlisdatabaseBillederLinksKontakt
Om projektet